Font Size

Profile

Cpanel

Dolnośląska Sieć Biur Karier

20 grudnia 2013 roku Biuro Karier Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze przystąpiło do Dolnośląskiej Sieci Biur Karier.

DOLNOŚLĄSKA SIEĆ BIUR KARIER powstała dzięki porozumieniu Biur Karier działających przy dolnośląskich uczelniach publicznych i niepublicznych.

Funkcjonowanie w ramach DSBK umożliwia Biurom Karier lepszą efektywność pod względem wymiany informacji i wiedzy oraz własnego rozwoju. Dodatkowo taka współpraca pozwala na znaczny stopień innowacyjności przy jednoczesnym działaniu w ramach szerokiej dziedziny życia społecznego, jaką jest doradztwo zawodowe.

 Do najważniejszych  zadań DSBK należą:

  • Wymiana informacji na temat: realizowanych projektów i przedsięwzięć dotyczących rynku pracy, aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów, poradnictwa zawodowego.
  • Wzajemna promocja przedsięwzięć adresowanych do społeczności akademickiej oraz pracodawców, a realizowanych przez poszczególne biura zrzeszone w Sieci.
  • Promocję idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego Śląska.
  • Realizowanie, w miarę możliwości oraz po uzyskaniu akceptacji władz poszczególnych uczelni, wspólnych projektów, imprez, przedsięwzięć skierowanych do studentów/absolwentów oraz pracodawców.
  • Promocja idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego Śląska.

Dolnośląska Sieć Biur Karier w swoich działaniach kieruje się zasadą dobrowolności i równości – decyzje dotyczące udziału w poszczególnych działaniach i inicjatywach każde z biur podejmuje indywidualnie, po uzyskaniu akceptacji odpowiednich władz oraz ustaleniu możliwości logistycznych i organizacyjnych jakimi biuro dysponuje.

 

W SKŁAD DOLNOŚLĄSKIEJ SIECI BIUR KARIER WCHODZĄ:

 

Międzyuczelniane Biuro Karier, Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Szczytnicka 11;

50-382 Wrocław

tel. (071) 37 57 131; 37 57 134

tel./fax (071) 37 57 132

www.careers.uni.wroc.pl

 

Biuro Karier Dział Praktyk i Promocji Zawodowej Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

ul. Fabryczna 29-31;

53-609 Wrocław

tel./fax (071) 356 16 28

www.wsb.wroclaw.pl

 

Biuro Karier Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

ul. Wagonowa 9, pok,1;

53-609 Wrocław

tel./fax (071) 358 27 68; 358-27-24

www.biurokarier.dswe.pl

 

Biuro Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytetu Ekonomicznego

ul. Komandorska 118/120;

53-345 Wrocław

tel. (071) 36 80 784; 36 80 882

www.biurokarier.ue.wroc.pl

 

Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

ul. Sejmowa 5A / bud. E pok. 3

59-220 Legnica

tel. (076) 723 21 46, 723 23 48

www.bk.pwsz.legnica.edu.pl

 

Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego

ul. Norwida 25;

50-375 Wrocław

tel. (071) 320 10 26; fax. 320 10 27

http://www.up.wroc.pl

 

Biuro Karier HERMES Wyższej Szkoły Handlowej

ul. Ostrowskiego 22;

53-238 Wrocław

tel./fax (071) 333 11 08

www.handlowa.eu/pl/biuro_karier

 

Biuro Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu

ul. Sołtysowicka 19b (pok.16);

51-168 Wrocław

tel. 71 324 68 42 wew. 5; fax: 71 325 15 61

www.kariera.msl.com.pl

 

Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej

ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 23/25, pokój 108 (C13)

50-370 Wrocław

tel. 71 320 45 17

www.biurokarier.pwr.wroc.pl

 

Wyższa Szkoła Humanistyczna

ul. Robotnicza 70B

53-609 Wrocław

tel. 71 783 38 28 wew. 201

www.wsh.wroc.edu.pl

 

Akademickie Biuro Karier - Akademia Medyczna

ul. Bartla 5

51-618 Wrocław

tel. 71 784 18 49

 

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław

tel. 71 76 58 702

 

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

ul. Krakowska 56-62

50-425 Wrocław

tel. 71 37 72 152

 

Biuro Karier Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

tel. 75 64 53 378

bk.kpswjg.pl

 

 

HISTORIA BIUR KARIER W POLSCE


Akademickie Biura Karier działają w Polsce od 1993 r. Inicjatorem utworzenia Biur Karier w naszym kraju był John C. Franks, dyrektor BK na Uniwersytecie w Hull w Wielkiej Brytanii, a pierwsze polskie Biuro Karier na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu powstało właśnie dzięki jego staraniom. Biura w Polsce organizowane były przy wsparciu programów międzynarodowych (Know How, PHARE, Expand), chociaż wsparcie to często ograniczało się do szkoleń przez ekspertów unijnych lub wyjazdów pracowników biur na szkolenia zagraniczne, a główny ciężar finansowy, czyli płace, pomieszczenia i sprzęt ponosiły uczelnie oraz (w przypadku ośmiu biur powstałych w 1997 roku) Krajowy Urząd Pracy, a także Wojewódzkie Urzędy Pracy. W 2002 roku Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłosiło konkurs grantowy na dotacje umożliwiające powoływanie i rozwój Biur Karier przy polskich uczelniach w ramach programu "Pierwsza praca". Efektem tych działań był znaczny wzrost liczebny tych instytucji. W Polsce w roku akademickim 2004/2005 zarówno na publicznych, jak i niepublicznych uczelniach działały 202 biura Karier, spośród których w Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier zrzeszonych jest ponad 100 Biur Karier.1

Biura Karier pomagają społeczności akademickiej w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości uczelnianej oraz zawodowej zarówno w środowisku lokalnym, jak i poza nim. Zwracają uwagę na praktyczne umiejętności niezbędne w poruszaniu się po rynku pracy, informując jednocześnie o jego wymaganiach i tendencjach. Stanowią pomost nie tylko między edukacją, a wspomnianym już rynkiem pracy, ale są też przekaźnikiem potrzeb wymienianych pomiędzy dwiema grupami swych kluczowych klientów: pracodawców i potencjalnych pracowników.

 

 

1 K. Adamiak, R. Kornatowski. Akademickie Biura Karier. Poradnik. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki i Pracy 2005 s. 11.