Giełda pracy 26.01.2017 r.

http://bk.kpswjg.pl/images/gielda_pracy