Font Size

Profile

Cpanel

Informatyk - Sąd rejonowy

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie                                 i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), w zw. art. 3b ustawy z dnia  18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2015.1241 j.t)

Dyrektor Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze ogłasza konkurs
na stanowisko INFORMATYKA

 

Stanowisko: Informatyk

Ilość wolnych miejsc: 1 etat


Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 czerwca 2017 rokuw siedzibie Sądu Rejonowego przy ulicyul. Mickiewicza 21, 58–500 Jelenia Góra, w Biurze Podawczym (na parterze),

bądź drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, ul. Mickiewicza 21, 58–500 Jelenia Góra z zaznaczeniem „Konkurs na zastępstwo”.

 

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpoznawane (liczy się data stempla pocztowego).

 

Kontakt pod numerem  telefonu: (75) 67 12 815; (75) 67 12 800.

 

Lista kandydatów - spełniających wymagania formalne, którzy zostaną zakwalifikowani do
II etapu konkursuzostanie zamieszczona w dniu 27 czerwca 2017 roku na stronieinternetowej tut. Sądu (www.jelenia-gora.sr.gov.pl). 

 

KONKURS ODBĘDZIE SIĘ W DNIU

30 czerwca 2017 roku

II  ETAP   o   godz.  10.00

                                                    III  ETAP   o   godz.  12.00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, przy ul. Mickiewicza 21, w sali Nr 224                          (II piętro).

 

Informacje dodatkowe:


Konkurs składa się z trzech etapów przeprowadzonych przez Komisję powołaną przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, tj.:

·         Etap  I – Wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów  

                formalnych przystąpienia do konkursu dotyczących między innymi wykształcenia       

                i stażu pracy oraz wymaganych oświadczeń;

               

·         Etap II – Praktyczne sprawdzenie umiejętności - składający się z części  merytorycznej                

                polegającejna wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru  sprawdzającego spełnianie

                wymagań wskazanych w ogłoszeniu;

·         Etap III - Rozmowa kwalifikacyjna. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja                           

                 w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania                         

                 w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku  

                 pracy, którego konkurs dotyczy.

 

Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone.

Kandydatury zgłoszone po terminie lub wysyłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.